Vizitke

Vizitke, vizit karte ili posjetnice su danas svima potrebne, koliko su Vas puta pitali za broj mobitela, telefona, adrese?… Jeste li baš tada imali papir i olovku kod sebe? Papir?!? Zašto ne bi to učinili sa stilom?