Grafička dorada i priprema


Add a caption to enhance the meaning of this image.

Postupci u grafičkoj doradi su:

 • rezanje arka na format
 • savijanje arka po zadanoj shemi / falcanje (na pola formata npr. A4 u A5, na trećinu npr. A4 u american format, harmoniku..)
 • biganje (pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presavinuti po tim linijama.

Arak debljine npr. 135 gr. papira ćemo falcati, dok ćemo arak debljine 170 gr. i više bigati.)

 • sabiranje (skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog, blok sa mutacijama ili numeracijom..)
 • klamanje, lIjepljenje, uvez spiralom, tvrdi i meki uvez (vrste uveza)
 • perforacija  (bušenje proizvoda sitnim točkicama ili crticama radi kasnijeg lakog odvajanja dijela papira)
 • numeracija (otiskivanje brojeva na dokument radi evidencije: na blokove, ulaznice, kupone..)
 • štancanje (pomoću posebno izrađenog alata – štance, izrezujemo proizvod nepravilnog oblika: kutije, mape, naljepnice, letke)
 • ricanje (pomoću posebno izrađenog alata – štance, zarezujemo u samoljepivi papir i tako omogućujemo lakše odvajanje naljepnice od podloge)

Iste naljepnice se mogu i štancati sa istim alatom kojim se rica, ako ste ih npr. odlučili dijeliti
pojedinačno kao promidžbeni materijal ili širenje poruke.

U slučaju da ih lijepite na proizvode preporučuje se ricanje radi lakše i brže uporabe.

 • slijepi tisak / blindruck  (pomoću posebno izrađenog alata istiskujemo zadanu površinu arka iznad razine ostalog dijela dokumenta)
 • plastifikacija (preko cijele površine proizvoda: sjajna i mat, djelomično prekriva površinu proizvoda: UV lakiranje)


Grafička dorada i priprema

                 

Grafička dorada  je završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom

od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod.

U grafičkoj doradi proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik

prikladan za namjenu i upotrebu.

Grafička priprema

Podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska. Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala. Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.