Grafička dorada i priprema

Grafička dorada i priprema
Grafička dorada i priprema
završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod.