Printanje, ispis


• Crno bijelo do A3++ formata
• Color do A3++ formata
• Plotanja nacrta do A0 formata

Printamo na svim vrstama papira, najveće kvalitete i bjeline do A3+ formata. Dokumente za printanje možete donijeti u bilo kojem obliku (Word, PDF, slike, Excel, Corel, ….): CD, DVD, USB stik ili već otisnuti materijal, a možete nam ih poslati i na e-mail.