Usluge

Kopiranje
Kopiranje
kopiranje fotografija, dokumenata, knjiga, radova...
Digitalno arhiviranje
Digitalno arhiviranje
Vašu papirnatu arhivu pretvorimo u digitalni oblik u vrlo kratkom vremenu.
Printanje, ispis
Printanje, ispis
Printamo na svim vrstama papira, najveće kvalitete i bjeline do A3+ formata
Uvezi
Uvezi
Za uvez se koriste ili plastične ili žičane spirale raznih boja i dimenzija.
Grafička dorada i priprema
Grafička dorada i priprema
završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod.
Dizajn
Dizajn
upravo ono što stvara prvi dojam na vaše klijente, partnere i buduće potencijalne kupce
Plastificiranje
Plastificiranje
Plastificiranje/dodatni rad/bušenje,zaobljivanje
Skeniranje
Skeniranje
suvremeni oblik arhiviranja Vaših dokumenata
Prijepis
Prijepis
Nudimo brzu i kvalitetnu uslugu prijepisa i obrade svih vrsta tekstova
Knjigovežnica
Knjigovežnica
Uvez diplomskog, magistarskog, završnog rada...